Ondersteuning accountmanagement staat bij veel organisaties in de kinderschoenen. Ik heb de accountmanagers van De Meent Groep ondersteund bij de professionalisering van het team.

Over De Meent Groep

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Aanpak

Ik heb de ondersteuning accountmanagement als volgt aangepakt:

  • Inventariseren behoefte accountmanagers
  • Ontwerpen format voor gemeentekaarten
  • Verrichten deskresearch
  • Coaching informatiemedewerker
  • Verzorgen deskundigheidsbevordering

Looptijd

2013 – 2014

Resultaten ondersteuning accountmanagement

Mijn ondersteuning van het accountmanagement heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • Verbering werkprocessen team accountmanagement
  • Ontwikkeling en implementatie van een nieuwsmonitor over trends en ontwikkelingen
  • Bevordering kennisdeling over leads
  • Ontwikkeling en implementatie van 37 gemeentekaarten
  • Meer inzicht in maatschappelijke vraagstukken: financiering praktijkonderwijs, trainingsaanbod concurrentie, scholingsbehoefte passend onderwijs en ontwikkeling regionale werkbedrijven

Testimonial

Wilma Geurtjens, stafmedewerker informatiemanagement:

“Fawzi Salih heeft een goed oog en een snelle hand om informatie en kennis voor zijn opdrachtgever beschikbaar te stellen.”

Bekijk ook onze andere projecten