Inspiratieworkshop content management, kun jij dit voor ons verzorgen? Dit was de vraag van directeur Annemieke van Woudenberg van De Jeugdzaak.

Over De Jeugdzaak

De Jeugdzaak is een adviesbureau voor jeugdvraagstukken: Wij zijn de JeugdZaak. Wij houden van het publieke domein en we weten veel over jeugd en ouders. We zijn pedagoog, psycholoog, jeugdhulpverlener, arts maatschappij en gezondheid, bestuurskundige, cultureel antropoloog, controller, marketeer, econoom, onderzoeker en officemanager.

We werkten in en voor de jeugdhulp, de jeugd-GGZ, de GGD, speciaal onderwijs, de thuiszorg, de gemeente, het CJG, het NJi, de VNG, VWS en verschillende universiteiten.

We zijn ouder, pleegouder, grootouder, vrijwilliger, twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger, zestiger. We zijn mannen, vrouwen, introvert, extrovert, analytisch, creatief, degelijk, bescheiden, voortvarend, voorzichtig, moedig.

We pakken overbodige processen, controle en bureaucratie aan. We geloven dat we samen verder komen. Toen en nu zijn we gedreven om de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Van binnenuit en samen met ouders en jeugd.

Looptijd

6 maart 2015

Aanpak inspiratieworkshop

De inspiratieworkshop bestond uit de volgende onderdelen:

  • Klantbehoefte inventariseren aan de hand van persona’s
  • Doelstellingen formuleren
  • Content planning maken
  • Content kanalen (o.a. website, Facebook, LinkedIn en Twitter) bepalen
  • Introductie Google Analytices

Resultaten inspiratieworkshop

De inspiratieworkshop heeft het volgende resultaat opgeleverd:

  • Adviseurs hebben een plan van aanpak opgesteld over welke kennis, op welk moment en in welke vorm ze willen delen met klanten.
Bekijk ook onze andere projecten