Desk research is een vak apart. Stichting Zet uit Tilburg heeft mij gevraagd adviseurs te ondersteunen bij het verrichten van desk research.

Over Zet

Zet adviseert overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties op het gebied van leefbaarheid, participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Ons advies richt zich op beleid, proces, projectaanpak en implementatie.

Looptijd

2014 – 2015

Aanpak

Wie mensen meer grip op nieuwe ontwikkelingen wil geven heeft goede oren en ogen nodig. Bij mijn aanpak draait het altijd om scherp luisteren, de vraag achter de vraag vinden en alles overzichtelijk en compact weergeven.

Resultaten desk research

Mijn desk research heeft de volgende resultaten opgeleverd:

 • Vakantiebehoefte van mensen met een beperking

 • Politieke, economische, sociale en technologische aspecten van toegankelijkheid

 • Grip op aanbestedingen, fondsen en subsidies
 • Fact finding ontwikkeling regionale werkbedrijven in Noord-Brabant en sociaal ondernemerschap.

 • Analyse per gemeente in Noord-Brabant van het coalitieakkoord 2014 – 2018.

 • Good practices zorgtechnologie in de ouderenzorg

 • Inventarisatie verricht naar wet- en regelgeving over doelgroepenvervoer

 • Sociale kaart gemeenten Cranendonck, Gilze en Rijen en Woensdrecht
 • Demografische veranderingen

 • Analyse verkiezingsprogramma’s Provinciale Statenverkiezingen provincie Noord-Brabant maart 2015

 • Samenvatting bestuurakoord 2015 – 2019 van de provincie Noord-Brabant
 • ¬†Marktonderzoek omgevingsmanagement

 • Overview wet- en regelgeving doelgroepenvervoer

 

Bekijk ook onze andere projecten